INFORMACJE DLA NATURYSTÓW


logoInfFni.png   Międzynarodowa Federacja Naturystyczna www.inffni.org

  Polska Federacja Naturystów www.fednat.plNa terenie ośrodków naturystycznych wymagane jest posiadanie karty członkostwa, którą wydaje Federacja Naturystów Polskich.
Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Federacji Naturystów w zakładce Członkostwo. Koszt wyrobienia karty na okres jednego roku wynosi około 40 PLN od osoby dorosłej oraz około 10 PLN od dziecka.Strony naturystyczne:

www.naturyzm.info.pl
www.naturyzm-online.pl

-------------------------------------------------------------------------------------

Definicja naturyzmu przyjęta przez nieistniejące już Stowarzyszenie Naturystów Polskich i ujęta w jego statucie:

"NATURYZM to sposób życia w harmonii z naturą, charakteryzujący się praktykowaniem wspólnej nagości w celu upowszechnienia modelu polegającego na szacunku wobec samego siebie, wobec innych ludzi i wobec całej przyrody. 
Naturyści wypoczywają nago w warunkach, w których ubiór nie spełnia pozytywnej funkcji i przeszkadza, a więc podczas plażowania, kąpieli, korzystania z sauny i łaźni.
Naturyzm uprawia się w miejscach wydzielonych lub ustronnych, w gronie zwolenników tej formy rekreacji.
Naturystą może być każdy człowiek, którego cechuje wysoki poziom kultury osobistej, dba o zdrowie swoje i innych, o higienę i estetykę ciała."

Na łamach miesięcznika "Natura, naturyzm" Stanisław Bogdanowicz opracował dekalog naturysty. Oto jego treść:
 

"TO JEST FILOZOFIA!
1. Naturystą jest się zawsze i wszędzie, gdyż jest to filozofia, sposób życia i działania, a nie tylko opalanie się na golasa.
2. Naturysta -jak mędrzec - może mówić: „Wszystko, co ludzkie, nie jest mi obce". Pamiętał jednak. by to „wszystko" nie sprawiało innym przykrości, nie raziło ich przekonań i uczuć oraz nie było przeciw naturze.
3. Naturyści są dla siebie przyjaciółmi i dlatego mówią sobie po imieniu i wzajemnie pomagają.
4. Naturysto, pamiętaj. że jesteś cząstką natury. Poznawaj więc naturę i chroń ja dla siebie i następnych pokoleń. Nie zakłócaj jej głosów. Radio zostaw w domu. Noś z sobą uśmiech, przyjaźń i miłość do całego świata. Miłość do innych i do natury to podstawa twojego działania.
5. Naturysto! Wszystko, co wynika z natury traktuj naturalnie- bądź szczery w mowie i w czynach.
6. Naturysto, dbaj o swoje zdrowie fizyczne i psychiczna, o higienę i schludny wygląd. Ograniczaj używanie alkoholu i papierosów. a najlepiej nie pij i nie pal. Bacz, byś nie zabijał w sobie człowieczeństwa. Pamiętaj że jesz aby żyć, a nie żyjesz aby jeść.
7. Chociaż urodziłeś się nagi. nie od razu byłeś naturystą. Nie przeszkadzaj innym poznawać nasze zwyczaje, ułatw im to-może też zostaną naturystami.
8. Naturyści kapią się i opalają nago dla zaznaczenia, że nic, co pochodzi od natury, nie wymaga ukrywania Czynią to jednak we własnym gronie l nie narzucają się innym.
9. Naturysto! Bądź tolerancyjny. Propaguj nasze idee. lecz czyń to dobrym słowem i przykładem, nie bądź natrętny. Twoje czyny niech będą zachętą dla innych.
10. Szukaj radości nie w braniu, lecz w dawaniu."


Definicja oraz artukuł pochodzi ze strony: www.naturyzm.info.pl


INFORMACJE / PORADY

 

Wybierając się zagranicę warto przygotować się na różne okoliczności, nie zawsze przyjemne.
Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (
www.msz.gov.pl) znajduje się wiele cennych wskazówek, co należy robić w razie wypadku, utraty dokumentów oraz innych niemiłych sytuacji. Dla Was wybraliśmy najważniejsze informacje:

1. KRADZIEŻ

Jeżeli zostałeś napadnięty lub okradziony, przede wszystkim powiadom o tym zdarzeniu lokalną policję. Potem skontaktuj się z najbliższą polską placówką dyplomatyczną lub konsularną. Konsul może ułatwić Ci kontakt z krewnymi lub znajomymi w Polsce, którzy prześlą Ci pieniądze za pośrednictwem banku lub firmy świadczącej tego rodzaju usługi.

W uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, konsul może wypłacić poszkodowanemu polskiemu obywatelowi kwotę, jaka zostanie wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Polski najtańszym środkiem transportu, o ile turysta zobowiąże się do zwrotu pożyczki po powrocie. Należy pamiętać, że przekazywanie środków pieniężnych przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularne ograniczone jest do wyjątkowych sytuacji. Do zdecydowanej większości państw można przesłać pieniądze z Polski drogą bankową. Ponadto w kraju działają firmy świadczące płatne usługi transferu pieniędzy za granicę, które niemalże natychmiast po potwierdzeniu operacji wypłacają turyście za granicą równowartość kwoty wpłaconej w Polsce.

2. CHOROBA, WYPADEK.

Przed wyjazdem za granicę zawsze należy pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia. Opieka konsularna nie obejmuje kosztów pomocy lekarskiej. W przypadku braku ubezpieczenia koszty leczenia obciążają bezpośrednio obywatela, któremu została udzielona pomoc lekarska za granicą. Leczenie za granicą - informacje > tutaj <

3. UTRATA DOKUMENTÓW.

W przypadku utraty paszportu lub innych dokumentów podróży konsul może, po uprzednim potwierdzeniu tożsamości, wydać paszport tymczasowy na powrót do kraju.

4. ARESZTOWANIE.

Jeżeli zostałeś zatrzymany, aresztowany lub pozbawiony wolności, masz prawo żądać kontaktu z konsulem. Konsul zadba o to, aby obywatel RP nie był traktowany gorzej, niż obywatel państwa, w którym przebywa. Na wniosek zatrzymanego konsul może:

  • powiadomić rodzinę o aresztowaniu

  • uzyskać od władz miejscowych i przekazać zainteresowanemu informację o powodach zatrzymania, przewidywanej w ustawodawstwie sankcji karnej za popełnienie zarzucanego czynu, czasie trwania procedury sądowej oraz ewentualnej możliwości zwolnienia, a także dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów (wyboru pełnomocnika musi dokonać sam zainteresowany)

  • utrzymywać kontakt z zatrzymanym.


5. UBEZPIECZENIE.

Prawo do otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) mają osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowym, określanym przez konkretne Państwo UE.
Wszystkie informacje o
warunkach i sposobie wydawania karty znajdują się na stronach NFZ.
Tam też można pobrać odpowiedni
formularz
wniosku o wydanie karty.

Na podstawie karty EKUZ nie przysługuje natomiast ubezpieczenie w przypadku akcji ratunkowej w górach zarówno latem, jak i zimą. Zalecane jest wykupienie prywatnego dodatkowego ubezpieczenia na czas pobytu w danym kraju. Akcje ratownicze w Alpach mogą być bardzo kosztowne. W zależności od zakresu przeprowadzanej akcji, wykorzystanego sprzętu oraz sztabu ludzi wynoszą one od kilkudziesięciu do kilku tysięcy, a z wykorzystaniem helikoptera nawet do kilkudziesięciu tysięcy euro.
Informacje o karcie EKUZ  > tutaj <

Do przygotowania powyższych wiadomości wykorzystano informacje ze stron:

www.twojaeuropa.pl
www.msz.gov.pl
www.mojaszwajcaria.pl
www.austria.info/pl
www.pzm.pl

 

> Informacje o Państwach (np. Chorwacja, Austria, Włochy), informacje dla podróżujących, ostrzeżenia można znaleźć > tutaj <


Copyright © 2001-2014 Globtrans Sp. z o.o.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu